Mikäli kameran kuvassa esiintyy vinjetointia (eng. vignetting), eli kuva-alan reunojen tummumista, johtuu se yleensä jostain optiikkaan liittyvästä. Joissain optiikoissa valovoima reuna-alueilla on alhaisempi kuin kuvan keskiosassa, jolloin kuvan uloimmat reunat tummuvat. Tällaista pientä vinjetointia voidaan vielä korjata kuvasta ohjelmallisesti jälkikäteen, tai joissain Baslerin uudemmissa ace-kameroissa olevan Vignetting Correction -ominaisuuden avulla kuvaamisvaiheessa.


Erityisen voimaksta vinjetointia aiheuttaa liian pienen piirtoympyrän omaavan optiikan käyttäminen. Tällöin vinjetointi on tyypillisesti erittäin huomattavaa ja kuvan kulma-alueet täysin mustat, kuten alla näkyvässä esimerkissä. Tämän kaltaisessa tilanteessa tummumista ei voida korjata enää ohjelmallisesti, vaan ainoa tapa parantaa kuvaa on hankkia suuremmalle kennolle soveltuva optiikkaOptiikkavalmistajat kertovat optiikoilleen suurimman yhteensopivan piirtoympyrän, eli kennon lävistäjän, jolle optiikka vielä pystyy piirtämään. Käyttäessä liian suurta kennoa ilmenee kuvassa vinjetointia koska reunimmaiset pikselit eivät enää "näe linssistä ulos".