Joissain Baslerin kameramalleissa on käytettävissä erillinen erittäin lyhyen valotusajan tila Ultra Short Exposure Time Mode.

Tämä tila pitää kytkeä erikseen päälle kameran Exposure Time Mode -parametrin kautta


Asetus löytyy pylonissa kameran Acquisition Control -valikosta


Pylon C++ (Native) API:n kautta asetus voidaan muuttaa komennolla

camera.ExposureTimeMode.SetValue(ExposureTimeMode_UltraShort);


Lisätietoja asetuksesta sekä mallikoodeja muille kielille löytyy Baslerin online-tuotedokumentaatiosta (linkki)