Baslerin kamerat on asetettu oletuksena hakemaan IP-osoitetta ensisijaisesti DHCP-palvelimelta.

Mikäli palvelinta ei ole saatavissa, yrittävät kamerat neuvotella osoitteen verkkokortin kanssa Windowsin Auto IP/ APIPA (Automatic Private IP Adressing) toiminnallisuutta hyödyntäen.

APIPAa varten on varattu IP-osoiteavaruus 169.254.0.0-169.254.255.255, joten tälle välille osuvasta kameran/verkkokortin IP-osoitteesta voi päätellä kameran yhdistyneen Auto IP:tä käyttäen.


Tuotantoympäristössä on kuitenkin monesti suositeltavaa asettaa kameroille ja niiden käyttämille verkkokorteille kiinteät IP-osoitteet, jotta turhilta ja aikaavieviltä hauilta vältytään. Näin myös kameroiden osoitteet säilyvät aina samoina, kun APIPAa käyttäessä osoite saattaa muuttua seuraavalla käynnistyskerralla. 


Usean kameran käyttäminen


Mikäli käytössä on useita kameroita ja ne ovat kytketty omiin portteihin tietokoneessa, on kameroiden IP-osoitteiden hyvä sijaita eri aliverkoissa. Mikäli osoitteet ovat samassa aliverkossa, kameroiden toimivuus voi häiriintyä tai kamerat voivat jäädä kokonaan tunnistumatta. Jos kamerat on kytketty yhteen porttiin esim, kytkimen kautta, ovat kaikki kamerat samassa aliverkossa, ja silloin on kiinnitettävä erityistä huomiota kameroiden kaistankulutukseen, koska kaikki kamerat jakavat yhden 1GB linkin kapasiteetin. Mikäli kameroita yrittää tällöin käyttää "liian nopeilla asetuksilla", aiheuttaa se kaistan loppumisen ja virheitä kuvansiirtoon. Huomiota tulee myös kiinnittää datansiirron ajoitukseen. Koska käytettävissä on rajallinen määrä kaistaa, eivät kaikki kamerat voi siirtää kuviaan samanaikaisesti, vaan kuvanvälitystä tulee mahdollisesti ajoittaa viiveiden avulla (Frame Transmission Delay).


Käyttämmällä aliverkkona 255.255.255.248, saadaan aliverkot pilkottua kuuden käyttökelpoisen osoitteen (6 hosts) kokoiseksi.
Jokaista kameraa varten tarvitsee 2 osoitetta, yhden kameralle ja yhden verkkokortille johon se on kytketty.

Kahta kameraa käyttäessä osoitteet voi asettaa vaikkapa alla oleven mukaisesti näppärästi muistettaviksi

Osoite1: 192.168.0.10
Osoite2: 192.168.0.11
Netmask: 255.255.255.248

Osoite1: 192.168.0.20
Osoite2: 192.168.0.21
Netmask: 255.255.255.248


Alle on taulukoitu osoitteistoja, joita useamman kameran järjestelmissä voi käyttää.
Valitse osoitteet aina yhdestä verkosta per kamera+verkkokortti.

Kuuden osoitteen (6 hosts) verkot
Netmask 255.255.255.248

192.168.0.1 - 192.168.0.6
192.168.0.9 - 192.168.0.14
192.168.0.17 - 192.168.0.22
192.168.0.25 - 192.168.0.30
192.168.0.33 - 192.168.0.38
192.168.0.41 - 192.168.0.46
192.168.0.49 - 192.168.0.54
192.168.0.57 - 192.168.0.62
192.168.0.65 - 192.168.0.70
192.168.0.73 - 192.168.0.78
192.168.0.81 - 192.168.0.86
192.168.0.89 - 192.168.0.94

Neljäntoista osoitteen (14 hosts) verkot
Netmask 255.255.255.240

192.168.0.97 - 192.168.0.110
192.168.0.113 - 192.168.0.126
192.168.0.129 - 192.168.0.142
192.168.0.145 - 192.168.0.158


Omiin sovelluksiin sopivia verkkosegmenttejä voi laskea helposti David Croftin kehittämällä Visual Subnet Calculatorilla.


Kameroiden osoitteet on helpointa asettaa Baslerin pylon IP Configuratoria käyttäen.

Valitse kamera, aktivoi kohta Static IP ja aseta IP Address ja Subnet Mask kohtiin tiedot yllä olevan mukaisesti.

Kun kamera ja verkkokortti ovat samassa verkossa toimivilla IP-asetuksilla, näkyy Configuratorin Status-kohdassa OK.IP Configuratorilla voi myös nopeasti tarkistaa verkkokortin IP-osoitteen valitsemalla verkkokortin aktiiviseksiKuva 3. Kamera Auto IP määrityksella, Status OK


Verkkokortin IP-määritykset tulee tehdä joko käyttöjärjestelmän tai kuvantamissovelluksen työkaluilla.


Esimerkiksi Windows 7:ssä määritykset voi tehdä Verkko- ja jakamiskeskuksen kautta klikkaamalla yhteyttä Local Area Connection -> Properties -> Valitse IPv4 -> Properties -> Use the following IP address