Käytettäessä usb-kameroita Linux-kannettavassa, aiheuttaa koneen integroitu web-kamera joskus ongelmia, jotka johtavat pylonin kaatumiseen käynnistysvaiheessa.

Ongelma johtuu usein siitä, että pylon yrittää ottaa sisäistä web-kameraa käyttöön kuvantamislaitteeksi, mikä ei onnistu.


Ongelma ratkeaa yleensä ottamalla kamera pois käytöstä koneen BIOSissa


Mikäli kameraa ei voida disabloida BIOSista, tai se ei ratkaise ongelmaa, voidaan se yrittää ratkaista estämällä kameran toiminta ottamalla sen käyttämä sisäinen USB-portti pois käytöstä PCI-tasolla.


Web-kameran USB-portti voidaan löytää ja poistaa käytöstä alla olevaa ohjetta noudattamalla.

Ohje kuvaa prosessia Ubuntussa, mutta sitä pitäisi pystyä soveltamaan muissakin jakeluissa.


Ensin kokeillaan käynnistää pylon ja katsotaan tuleeko ongelmia

 

## Try to start pylon, crashes on usb enumeration ##
kimmo@Aspire-4810T:/home/kimmo# /opt/pylon4/bin/PylonViewerApp 
View Help removed
DeviceScanThread started.
Enumerated 'Camera Emulation' and found 0 devices.
Enumerated 'GigE' and found 0 devices.
*** Error in `/opt/pylon4/bin/.PylonViewerApp': malloc(): memory corruption: 0x00007fcc1c012870 ***
Aborted (core dumped)

 


Korjauksia varten voi vaihtaa root-rooliin

 

## Change as root for fixing ##
kimmo@Aspire-4810T:~$ sudo su root
[sudo] password for kimmo:

 


Tarkistetaan onko laitteessa aktiivinen usb-kamera

 

## Check for webcam ##
root@Aspire-4810T:/home/kimmo# lsusb
Bus 002 Device 003: ID 12d1:1404 Huawei Technologies Co., Ltd. 

## Integrated webcam found ##
Bus 002 Device 002: ID 04f2:b160 Chicony Electronics Co., Ltd 

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 2676:ba03 Basler AG 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

 


Etsitään kameran laitepolku

 

## Find path for integrated webcam ##
root@Aspire-4810T:/home/kimmo# find /sys/ -path "*usb*product*" -exec ls {} \; -exec cat {} \; 2> /dev/null
/sys/bus/usb/drivers_probe
/sys/bus/usb/drivers_autoprobe
1
/sys/bus/usb-serial/drivers_probe
/sys/bus/usb-serial/drivers_autoprobe
1
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/product
UHCI Host Controller
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.1/usb4/product
UHCI Host Controller
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-4/product
daA1280-54um
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/product
EHCI Host Controller
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/product
UHCI Host Controller
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/product
UHCI Host Controller
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb7/product
UHCI Host Controller
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb8/product
UHCI Host Controller

## Path for webcam found ##
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-5/product
CNF9113

/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-7/product
HUAWEI Mobile
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/product
EHCI Host Controller

 


Poistetaan kamera järjestelmästä. Huom! Tämä pitää tehdä rootina!

Asetus palautuu uudelleenkäynnistyksessä

 

## Remove webcam from system until reboot ##
root@Aspire-4810T:/home/kimmo# echo 1 > /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-5/remove

 


Tarkistetaan, että kamera ei enää näy lsbusb:ssä

  

## Check lsusb again ##
root@Aspire-4810T:/home/kimmo# lsusb
Bus 002 Device 003: ID 12d1:1404 Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 2676:ba03 Basler AG 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

## No webcam found! ##

 

 

Nyt voit vaihtaa takaisin normaalikäyttäjäksi ja yrittää käynnistää pylonin uudelleen

 

## Back to normal user
root@Aspire-4810T:/home/kimmo# su kimmo


## Try starting pylon again ##
kimmo@Aspire-4810T:~$ /opt/pylon4/bin/PylonViewerApp 
View Help removed
DeviceScanThread started.
Enumerated 'Camera Emulation' and found 0 devices.
Enumerated 'GigE' and found 0 devices.
Enumerated 'USB' and found 1 devices.
    Found 'daA1280-54um (21685944)'
Object::connect: No such slot StatusBar::update( StatusBar::StatusInfo* )
DeviceScanThread ended

## Pylon starts successfully and enumerares usb-devices! ##
## Check that everything works on GUI ##