Pylon Viewerissä voi joskus mennä jopa minuutti ennen kuin kamera tunnistuu ja saa toimivan IP-osoitteen.

Jos kamera ei kuitenkaan tule näkyviin tämänkään ajan jälkeen, on ongelma todennäköisesti joko palomuurissa, tai kamera ja verkkokortti eivät ole saaneet neuvoteltua IP-osoitteita keskenään.


Käynnistä ensin ensin IP configurator ja tarkista näkeekö se liitettyä kameraa

/opt/pylon4/bin/IpConfigurator

 

Jos kamera ei näy IP configuratorissakaan, poistetaan ensin mahdollinen palomuuri käytöstä .

Esimerkiksi Ubuntussa palomuuri on oletuksena pois päältä, mutta tilanteen voi vielä varmistaa Ubuntun palomuurihallinnan (Uncomplicated Firewall) avulla.


Statuksen tarkistaminen

sudo ufw status

 

 Jos palomuuri on päällä (Status: active), poista se käytöstä antamalla komento

sudo ufw disable


Käynnistä tämän jälkeen IP configurator uudelleen ja tarkista näkyykö kamera nyt.


Mikäli ei, ongelma on silloin todennäköisesti IP-osoitteissa.

Tämä voidaan ratkaista asettamalla kameralle ja verkkokortille kiinteät IP-osoitteet samasta aliverkosta.

Käytämme tässä esimerkissä 255.255.0.0 aliverkkoa ja sen kahta ensimmäistä IP-osoitetta, sekä verkkokorttia eth0.


Voit asettaa verkkokortin osoitteen joko graafisesta apuohjelmasta tai komentoriviltä seuraavilla komennoilla (root / sudo)


IP-osoitteen ja aliverkon asettaminen: 

 

sudo ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.0.0

 

Huomaa, että ifconfigilla tehdyt asetukset ovat väliaikaisia ja häviävät uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.

Jos haluat asetusten jäävän talteen, tulee ne määritellä /etc/network/interfaces tiedostoon

 

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.0.0
gateway 0.0.0.0

 

Varmista vielä, että Reverse Path Filtering ei estä  IP configuratoria hakemasta kameraa muista aliverkoista. Asetus on yleisesti päällä oletuksena esimerkiksi Ubuntussa.


Voit tarkistaa rp_filterin tilan seuraavalla komennolla

sysctl -a 2>/dev/null | grep '\.rp_filter'

 

Saat tulekseksi seuraavan kaltaisia rivejä. Esimerkeistä ylempi conf.all on globaali asetus ja conf.eth0 on verkkokorttikohtainen asetus. 1 tarkoittaa suodatuksen olevan päällä, 0 pois päältä.

net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
net.ipv4.conf.eth0.rp_filter=1

 

 Mikäli suodatus on päällä (=1), kytke pois sekä globaali asetus, että verkkokorttikohtainen asetus antamalla komennot

sudo sysctl net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
sudo sysctl net.ipv4.conf.eth0.rp_filter=0

 

Käynnistä asetuksen muuttamisen jälkeen IP configurator uudestaan, kameran pitäisi nyt löytyä vaikka se olisikin eri aliverkossa.

Muuta kameran IP-osoite configuratorilla ja tallenna se painamalla Save


Tämän jälkeen kameran pitäisi tulla näkyviin myös pyloniin