Back focal length ja Back flange distance ovat mittoja, joilla määritellään objektiivin etäisyyksiä kameran kennoon.


Back focal length tarkoittaa etäisyyttä objektiivin perimmäisestä lasielementistä kennolle, kun taas Back flange distance on etäisyys objektiivin kierteen juuresta kennolle.

Nämä termit voivat mennä sekaisin etenkin puhekielessä. Usein puhekielessä kuulee käytettävän termiä back focus, jolla useimmiten tarkoitetaan back focal lenght mittaa, koska back flange distance pitäisi olla eri sovitteissa standardimittainen.


C-mount kameroissa back flange distance on standardin mukaisesti 17,526 mm (kierre 1 x 32 UN2A).

CS-mount on muuten vastaava, mutta back flange distance on 12,52 mm. C-mount optiikoita voi käyttää CS-mount kameroissa 5 mm spacerin kanssa.

F-mount kameroissa back flange distance on 46,5 mm ja käytännössä silloin puhutaan Nikon F-Mount Bayonetista.