Käyttötilanne

Joissain tilanteissa GigE-kameroita käyttäessä voi tulla eteen tilanne, jossa ohjelma antaa Microsoft Socket Libraryn virheilmoituksen, joka ei kerro tarkempia tietoja itse ongelmasta.


Virheilmoitus voi olla alla olevien kaltainen

 

Exception from HRESULT: 0xC2000001, extra info that may be irrelevant: PylonC error #c2000001 'Failed to create the device.'


pylonC error #c2000001 'Failed to execute command for node.' <-1040187391>

Function 'GenApiCommandExecute' failed in source file

'<ROOT>\pylon\pylonC\pylonC\GenApiC.cpp'

line #1935 Caused by an exception thrown from source file

'<ROOT>\pylon\pylonTL_GigE\pylonGigE\GxPort.cpp'

line #87.

Failed to read memory at 0x40024, 0x4 bytes.  Access to a socket was forbidden due to the socket's access rights


Ratkaisu

Basler on julkaissut pylonWMITracing työkalun kyseisten virheiden selvittelemiseksi. Virhettä voi pyrkiä selvittämään työkalun kanssa, mutta monesti ongelman ratkaisu vaatii selvittelyä Baslerin teknisen tuen kanssa.


Baslerin tukiartikkeli sekä työkalu löytyvät Baslerin nettisivujen FAQ-osiosta Advanced Tracing of GigE Problems (Error c2000001)